Till låg kostnad får producenter, som delar visionen, sprida sitt innehåll på TV16 genom att bli mediapartner. Ni får ansluta Youtubekanal, podcast och/eller blogg. En stor del av beloppet, som betalas en gång per år, används till marknadsföring av de program ni själva producerar. Statistik visar hur många som klickar på annonserna. Ju större insats desto högre andel marknadsföring får ni tillbaka för era pengar. Vill ni synas extra mycket i någon åldersgrupp eller i ett geografiskt område? Vi gör allt för att tillmötesgå era önskemål. Genom TV16 får era kanaler en större och bredare publik. Låt oss hjälpa varandra att tillsammans nå ännu fler människor på det sekulariserade samhällets missionsfält.

Öppna och ladda ner: Erbjudande PDF

Basic

250krper månad*
 • Egen sida på TV16 för Youtubekanal
 • Marknadsföring för 40% av insatsen
 • Möjligt att ansluta podd och blogg
 • Automatisk uppladdning – inget dubbelarbete
 • *12 mån bindningstid, årsbelopp 3000 kr

Medium

417krper månad*
 • Egen sida på TV16 för Youtubekanal
 • Marknadsföring för 60% av insatsen
 • Möjligt att ansluta podd och blogg
 • Automatisk uppladdning – inget dubbelarbete
 • *12 mån bindningstid, årsbelopp 5000 kr

Premium

667krper månad*
 • Egen sida på TV16 för Youtubekanal
 • Marknadsföring för 75% av insatsen
 • Möjligt att ansluta podd och blogg
 • Automatisk uppladdning – inget dubbelarbete
 • *12 mån bindningstid, årsbelopp 8000 kr

Partnerskapet med TV16 har inneburit ett enormt lyft för oss rent synlighetsmässigt men också gett oss den plattform vi så länge saknat. Marknadsföringspengarna hade vi behövt lägga i alla fall så för oss är TV16 nu en viktig integrerad del i allt vi gör. 

Vår vision är att alla barn skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv. Vår organisation har verkat för barnens bästa sedan 1883 och vi vill göra vad vi kan för att föra arbetet in i en ny tid. TV16 är en viktig kanal för att nå nya generationer med ett tidlöst budskap.

Annette Westöö, RKF

Som medlem sedan starten har vi i Källan sett hur potentialen ökat för varje år. Nu är vi dessutom Mediapartner vilket för oss är ett busenkelt sätt att digitalt marknadsföra både vårt varumärke och våra program i en bredare kontext. Det lyfter, breddar och bygger förtroende för både Källan och TV16. Det utklassar helt enkelt andra alternativ.