Undervisning av Håkan Sunnliden

GT1 Halvmånen

12 januari, 2019 18:04

En introduktion till Gamla testamentet genom en grundläggande geografisk orientering. En orientering som jag tycker är viktig för vidare förståelse av Gamla testamentet.
Avsnittet är textat genom att du väljer det i spelarfönstret.
...

GT2 Skapelsen

12 januari, 2019 18:04

Vi går igenom skapelseberättelsen och sätter den i sitt sammanhang.
Inslaget är textat genom att du väjer det i spelaren.
...

GT3 Finns synden

26 januari, 2019 21:07

I filmen "Såsom i himlen" ropar kyrkoherdens fru: "Det finns ingen synd!" På det sättet ger hon uttryck för ett vanligt missförstånd. Men vad är då synd? ...

GT4 Abram blir Abraham

26 januari, 2019 20:58

Abram, Israels upphöjde far, blir Abraham, alla folks upphöjde far. Sunnliden lyfter fram två avgörande händelser, förbundet och offret. ...

GT5 Israel blir ett folk

2 februari, 2019 17:02

Israel blir ett folk först då¨Mose fört dem ut ur Egypten. De blev ett folk när HERREN befriade dem, födde dem och vägledde dem mot det utlovade landet. ...

GT6 Moses och förbundet

9 april, 2019 19:26

Israel blir ett folk när Moses leder det ut ur Egypten. Gud förnyar det förbund Han först ingick med Abraham. Gud vill göra Israel till ett rike av präster, till ett heligt folk. Det gick si så där, men löftena står kvar. ...

GT7 Präster, offer och tempeltjänst

10 april, 2019 08:28

Mose kom från Levi stam, präststammen. Han utsåg sin bror Aron att tillsammans med hans kommande söner inneha prästämbetet. Leviterna blev hjälppräster. Det var prästerna som skötte offertjänsten. ...

GT8 år 931, 722 och 586 f Kr

12 april, 2019 19:56

När kung David överlämnade riket till sin son Salomo blomstrade Israel. Men Salomo tillät avgudadyrkan och efter honom utbröt en strid om vem som skulle efterträda honom. Först fördes Israel bort i fångenskap och senare jämnades Jerusalem med marken. ...

GT9 Israels organisation

13 maj, 2019 10:29

2 Mosebok berättar om en väldig folkvandring. Den var mycket välorganiserat. Stammarna delade in i grupper om 1000, 100, 50 och 10. Silvertrumpeterna kallade samman folket och gav marsch ...

GT10 Kung David

17 maj, 2019 16:36

Profeten Samuel utser David till kung. David får vänta på sin tur, tills Saul tar livet av sig. David var en man efter Guds sinne och blev Israels store kung. Detta trots sin ofullkomlighet. Han har 73 psalmer i Psaltaren. ...

GT11 Psaltaren

26 maj, 2019 10:51

Psaltaren består av 150 psalmer. Det kan vara vallfartspsalmer, botpsalmer, messianska psalmer etc. Psalmer för livets alla förhållanden. Psaltaren är världens mest brukade bok. ...

GT12 TaNaK

27 maj, 2019 08:58

Skriften eller Gamla testamentet som de kristna säger består av tre delar Lagen, Profeterna och Skrifterna. Skriften består av 39 avskilda (heliga) böcker. ...

GT13 Tiden fram till andra templet

17 juni, 2019 13:58

Kung David var framgångsrik men kämpade också med krig och uppror. Hans son Salomo öppnade upp för avgudarna redan när han gifte sig med den egyptiska prinsessan. Det fanns många onda och några goda kungar i Israel. ...

GT14 1-2 Krönikeböckerna

22 juni, 2019 10:31

Dessa böcker sammanfattar mycket av Israels historia. De visar hur Gud är historiens Gud och de pekar framåt i tiden. Både Johannes döparen och Jesus knyter an till det senare. ...

GT15 Återvändandet

24 juni, 2019 13:55

Återsamlandet handlar om Israels återkomst. Det här klippet förklarar varför vi kan förstå det som händer i dagens Israel som ett Guds verk.
Klippet slutar med den långa profetian från Jer 31.
...