Programserier: Gamla testamentet (15), Nya testamentet (15), Homiletik (15), Kyrkohistoria (15), Dogmatik (15), Fördjupningsspår (8), Håkans böcker (8)

1-2 Thessalonikerbreven

7 juni, 2021 13:57

Paulus kommer till Europa på sin andra missionsresa, Han tvingades fly från Thessaloniki, men skriver ett brev till dem kort efteråt. Paulus hade fått rapport från Timoteus och visste att han behövde uppmuntra och undervisa om de dödas uppståndelse, Jesu återkomst och stryka under den kristna etiken. Ett mycket spännande brev. ...

Smågrupper välsignelsen

28 april, 2021 09:00

En serie av undervisning som hölls på OAS-konferensen i Malax, Finland under våren 2021 ...

Tillit i vardagen

25 april, 2021 09:00

En serie av undervisning som hölls på OAS-konferensen i Malax, Finland under våren 2021

Avsnitt 3
...

Tillit i prövningen

23 april, 2021 09:00

En serie av undervisning som hölls på OAS-konferensen i Malax, Finland under våren 2021

Avsnitt 2
...

Tillit till Guds Ord

21 april, 2021 09:00

En serie av undervisning som hölls på OAS-konferensen i Malax, Finland under våren 2021

Avsnitt 1
...

Roten som bär dig

3 februari, 2021 13:49

Boken handlar om Israel, dess plats och betydelse. Den är uppdelad i fyra delar, om Israel i Gamla testamentet, Nya testamentet, det sanna Israel och Israel i framtiden. ...

Dogm15 Läran om döden och de dödas uppståndelse

15 december, 2020 14:00

I det avslutande klippet presenteras Kyrkans lära om döden, mellantillståndet, de dödas uppståndelse och domens dag. I inledningen och avslutningen betonar Sunnliden vikten av att förbli i Kristus. ...

Dogm14 Läran om Guds ord och sakrament

29 november, 2020 19:00

Hur förblir vi i tron på Kristus? Hur förblir vi i kyrkans gemenskap? Vår bekännelse talar om nådemedel. De är Guds ord och sakrament i ganska vid bemärkelse. Här får du en introduktion i läran. ...

Dogm13 Läran om Kyrkan

18 november, 2020 14:00

Klippet handlar om ekklesiologi. Vad är kyrkan? Hur kommer man med i den? Hur förblir man i kyrkan? ...

Dogm12 Läran om Anden, del 2

2 oktober, 2020 15:00

I det här klippet behandlar Sunnliden läran om den helige Andes verkningar. Andens verk kan inte reduceras till andliga gåvor. Andens verk kallas för nåd och det finns olika arter av och olika slags nåd. Utöver detta redogör Sunnliden också för Nådens ordning. ...

Jakobs sista tid 5:7

30 september, 2020 15:00

Israel samlar sina söner och profeterar över dom.
Här blir judarna judar och vi kikar närmare på den vers som är den viktigaste profetian i Torah om Messias återkomst
...

Josef återförenas 5:6

25 september, 2020 15:00

I detta sista avsnittet följer vi hur Josef drömmar går i uppfyllelse och hur han till slut återförenas med sina bröder. ...

Dogm11 Läran om Anden, del 1

6 september, 2020 13:00

Den första delen handlar om Anden som person. Den helige Ande är inte en känsla utan en person som är helig, kärlek och rättfärdig. Anden visar sig på olika sätt, som eld, duva etc, men också i människors tjänster och gåvor. Den andra delen handlar mer om Andens verksamhet. ...

Dogm 10 Läran om Kristus, del 2

1 september, 2020 15:00

I den andra delen går Sunnliden främst igenom Kristi verk. Kristus befriar eller friköper oss och försonar oss med Gud Fadern. ...

Dogm 9 Läran om Kristus, del 1

26 augusti, 2020 16:00

Läran om Kristus är avgörande för den kristna kyrkan. Sunnliden behandlar ämnet i två klipp. I det första tar han upp Guds människoblivande, Kristi preexistens och jungfrufödseln. Det avslutas med läran om Kristi förnedring. I det andra följande klippet tar han upp Kristi person och verk. ...

Dogm8 Läran om den fria viljan

10 augusti, 2020 16:30

Läran om den fria vilja är en mycket viktig lära. Kommer vi fel i den blir felen ganska snart stora. Människan förlorade aldrig den fria vilja. Den blev däremot begränsad och skadad. Det goda är att Gud genom Jesus lagt grunden för förlåtelse, evigt liv och salighet. ...

Dogm7 Läran om människan

30 juli, 2020 15:00

Klippet tar upp människans väsen. Vilken är skillnaden mellan Jesus som Guds avbild och oss andra som Guds avbilder? Bibeln betonar att Gud skapade människan till man och kvinna och klippet visar på det så kallade syndafallet förutsättningar och följder. ...

Dogm6 Läran om skapelsen

27 juli, 2020 09:00

Det finns ingen uttömmande lära om skapelsen, men flera väsentliga insikter. I det här klippet konstaterar Sunnliden varför det faktum att Gud skapade ur intet är viktig. Likaså att Gud är skild från sin skapelse. Han berör också den osynliga värld Gud skapade. ...

Dogm5 Läran om inkarnationen

12 juli, 2020 09:00

Det blev ganska tidigt nödvändigt för de kristna att formulera sig. Rörelser som ebionism, doketism och andra former av gnosticism hotade den rätta förståelsen. I det här klippet får du en introduktion i läran om inkarnationen. ...

GT 5:5 Josef återupprättas

3 juli, 2020 17:00

Josef rycks plötsligt ur fängelset när farao har två drömmar som han inte förstår.
Med Guds hjälp tolkar Josef drömmarna och inrättas som Egyptens näst högste man i syfte att förbereda Egypten för den kommande tiden.

Josef är endast 30 år gammal, lika gammal som Jesus var när han påbörjade sin offentliga tjänst
...