Undervisning av Håkan Sunnliden och Victor Sunnliden

HOM1 Guds Ord

27 februari, 2019 10:35

Gud talar till oss människor. Den kristne kallas att först ta emot och sedan förmedla Ordet till sin medmänniska. Predikantens uppgift är att förmedla ord ifrån Gud. ...

HOM2 Mer om begreppet homiletik

1 mars, 2019 08:17

Vad är homiletik och vilka andra begrepp är möjliga? Förkunnelsen handlar om att samtala, intyga, undervisa och evangelisera. Det är ett ganska vitt fält som också handlar om bön och själavård. ...

HOM3 De fyra andliga lagarna

28 augusti, 2019 08:00

Det kristna budskapet kan presenteras med hjälp av fyra andliga lagar. Dessa ger dig en översikt, kan hjälpa dig att prata med andra på ett begripligt sätt och hjälpa lärjungar till visshet om att de är kristna. ...

HOM4 Meningen med livet

31 augusti, 2019 08:00

Meningen med livet är en svår fråga som vi alla påverkas av, oavsett om vi tycker vi tar ställning eller inte.
Frågan är viktigt för vår förståelse för varat och varandra
...

HOM5 Berätta för andra

4 september, 2019 08:00

Att berätta för andra är en central uppgift i Missionsbefallningen. Men måste man göra det med ord och vad behöver vi stå på för grund för att kunna berätta för andra. ...

HOM6 Personlig mognad och erfarenhet

12 september, 2019 14:35

Evangelisation grundar sig mycket i den personliga vandringen med Jesus.
Vad betyder det att vara andligt mogen? Hur kan man blir det?
...

HOM7 Visshet ger frimodighet

17 september, 2019 06:56

Varje kristen har fått ett mått av frimodighet. När vi vittnar eller predikar ska vi använda den. Herren är med oss. ...

HOM8 Att lyssna till predikan

26 september, 2019 08:02

Paulus stryker under predikans betydelse eftersom tron kommer av att vi lyssnar till Herren. När vi lyder honom växer vi i vår relation till Honom. Några tycker det är svårt att höra Herren tala, men det finns hjälpmedel. Vi kan lära oss att urskilja den gode Herdens röst. ...

HOM9 Att förbereda en predikan

28 september, 2019 13:59

En kristen predikan är ett budskap från Gud. Djupast sett är det Gud själv som ska tala. Inte alla ska predika. En predikan kan utformas på olika sätt och här ges förslag på en bibelteologisk predikan. ...

HOM10 Att undervisa

12 oktober, 2019 15:45

I det här klippet besvaras tre frågor. Först: "Vad är undervisning?", sedan "Var finner vi undervisningen?" och slutligen "Hur ska vi förstå undervisningen?" ...

HOM11 Kyrkans år och liturgi

17 oktober, 2019 07:21

Homiletiken är inte bara "predikokonst". Gud kan tala också på andra sätt, till exempel genom arkitekturen eller genom kyrkans år. I det här klippet förklaras hur. Kyrkans liturgi är också fylld av pedagogiska inslag och kan öppna nya dimensioner för den som tränger in i den. ...

HOM12 Kausaltal

4 november, 2019 14:53

Kausaltal är tal som hålls vid särskilda tillfällen som dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Här får du en översikt av vad som är viktigt att tänka på. Du får också lite tips på hur ett sådant tal kan läggas upp. ...

HOM13 Förmaningen

20 november, 2019 15:42

Förmaningens plats i bibeln och i våra liv är viktig för oss.
Men den är inte helt enkelt alla gånger att relatera till.

Här försöker vi lägga en del till rätta vad gäller förmaningen och ställa fram den som en positiv och kärleksfull kraft
...

HOM14 Tystnaden

9 december, 2019 12:10

Tystnad kan vara svårt för många men är en viktig del i vår andliga utveckling. Vi pratar om tystnadens plats inom Homiletiken och om hur den är viktig för både ande, kropp och själ.

Företagen som Victor refererar till i videon är:

https://www.five14nepal.com/
och
https://www.dinadi.com/
...

HOM15 Samtalets återkomst

14 december, 2019 09:00

Detta är det sista avsnittet i denna översiktskurs om homiletik. Det handlar om det goda samtalet. Sunnliden ger tre exempel från Nya testamentet och avslutar med tips på hur du själv kan starta en homilia. ...