Undervisning av Håkan Sunnliden

NT1 Romarriket

27 januari, 2019 13:44

Det första inslaget låter oss förstå något av Romarrikets utbredning och betydelse. Israel var ockuperat av romarna och den judiska befolkningen spridd över världen. Den framväxande kyrkan gagnades av tiden. ...

NT2 Berättelsen om Jesus

27 januari, 2019 13:44

Det här inslaget vänder sig till den som inte alls känner Jesus eller vill kännas vid honom. Här ställs frågan på sin spets: "Vem är denne Jesus?". ...

NT3 Guds rike och urkyrkan

2 februari, 2019 17:02

Jesus är budbäraren som blev budskapet. Trots den förskjutningen upphör inte budskapet om att Guds rike är här. ...

NT4 Kyrkokampen börjar

2 februari, 2019 17:02

I Apostlagärningarna berättar Lukas om de kristnas framgångar men också om dess motgångar. Detta mönster fortsätter till tidens slut. ...

NT5 Nya testamentet

27 januari, 2019 13:44

Hur kom Nya testamentet egentlig till? Här lyfts den viktiga insikten att evangelium enligt Jesus är ett muntligt budskap. Det är erfarenheten att Jesus har uppväckts från de döda som ligger bakom Nya testamentets 27 böcker. ...

NT6 Kyrkans expansion

21 mars, 2019 10:56

Kyrkan expanderade med hast under innan den blev statskyrka. Många har försökt finna förklaringar. I den här videon tas ämnet upp för behandling. ...

NT7 Jesu radikala undervisning

14 april, 2019 13:06

Johannes döparen gjorde upp med den gamla skapelsen och förkunnade att något nytt ska komma. Jesus fortsätter att tala på samma sätt. Han låter oss också förstå att Guds rike är annorlunda. ...

NT8 Lärjunge eller kristen

27 maj, 2019 17:00

Många kristna kallar sig för lärjungar. Kanske är de det, men vad menas? Skriften talar sälla om lärjungar. Paulus gör det aldrig. ...

NT9 Varför firar vi påsk

8 juli, 2019 21:19

Jesu död på korset är samtidigt ett fullbordande och en startpunkt. Den fullbordade verket ger det andliga livet nya förutsättningar. Sunnliden förklarar vad som händer med hjälp av tre ord som var för sig ger oss olika aspekter på Jesus död och uppståndelse. ...

NT10 Judisk, grekiskt och kristet

29 juli, 2019 09:53

Den kristna tron är kopplad till Jesus. Han är unik i förhållande till den judiska och den grekiska traditionen. ...

NT11 Från synagoga till församling

3 augusti, 2019 11:43

Den lilla gemenskapen borde ha företräde framför den stora. När templet hade raserats ersattes det av synagogan. Jesus bygger sin församling genom att samla, grekiska synagoge, de sina. ...

NT12 Att leva som kristen

11 augusti, 2019 08:57

Vi har fått ett nytt liv som har gett oss nya förutsättningar. Här talar Håkan om dessa nya förutsättningar. Det är en undervisning som får sin fortsättning i de kommande klippen ...

NT13 Dop och nattvard

16 augusti, 2019 14:04

Det är inte enkelt att leva "kristet". Men Gud har gett oss hjälpmedel som bibeln, dopet och nattvarden. ...

NT14 Kyrkan som institution

21 augusti, 2019 09:00

Alla väckelser når sin kulmen, planar ut och upphör. Men Gud har skapat en institution för att hysa rörelserna. Ande och liv hör samman med organisationen kyrkan. De ska inte spelas ut mot varandra. ...

NT15 Jesu återkomst och den sene Paulus

24 augusti, 2019 09:00

De första kristna väntade på Jesu återkomst. När han dröjde ökade behovet av förmaningar. De kristna skulle vara trofasta och uthålliga. Den sene Paulus visar hur det ordnades. ...