Stigens kyrka 4:e sön ef Trettondedagen

26 januari, 2023 17:22

Predikan av PA Grunnan, på temat: Jesu makt att hjälpa
Dagens texter är 2 Sam 22:4-7,17, 2 Tim 1:7-10 och Matt 14:22-33.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 3:e sön ef Trettondedagen

22 januari, 2023 23:58

Predikan av PA Grunnan, på temat: Jesus skapar tro
Dagens texter är 2 Kung 5:1-15, 2 Kor 1:3-7 och Joh 4:46-54.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 2:a sön ef Trettondedagen

15 januari, 2023 23:52

Predikan av Anders Olsson, på temat: Jesus visar sin härlighet
Dagens texter är Jes 35:1-6, Hebr 2:9-10 och Joh 5:31-36.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 1:a sön ef Trettondedagen

9 januari, 2023 00:17

Predikan av PA Grunnan, på temat: Jesu dop
Dagens texter är Jes 42:1-7, Apg 19:1-7 och Mark 1:9-11.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka trettondedag Jul

7 januari, 2023 00:11

Predikan av PA Grunnan, på temat: Herrens härlighet
Dagens texter är Jes 60:1-6, Ef 3:2-6 och Matt 2:1-12.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka Nyårsdagen

2 januari, 2023 00:05

Predikan av PA Grunnan, på temat: I Jesu namn
Dagens texter är 4 Mos 6:22-27, Hebr 13:5-8 och Joh 14:13-14.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka Annandag Jul

26 december, 2022 23:49

Predikan av PA Grunnan, på temat: Martyrerna
Dagens texter är 2 Krön 24:18-21, Apg 4:18-31 och Matt 10:32-39.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka Juldagen

26 december, 2022 00:05

Predikan av PA Grunnan, på temat: Jesu födelse
Dagens texter är Jes 9:2-7, Hebr 1:1-3 och Luk 2:1-20.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 4:e Advent

18 december, 2022 23:48

Predikan av PA Grunnan, på temat: Herrens moder
Dagens texter är Jes 52:7-10, 2 Kor 1:20-22 och Luk 1:39-45.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 3:a Advent

11 december, 2022 23:51

Predikan av PA Grunnan, på temat: Vägröjaren
Dagens texter är Jer 33:14-16, Gal 3:21-23 och Luk 3:1-15.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 2:a Advent

5 december, 2022 00:09

Predikan av PA Grunnan, på temat: Riket som kommer
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 1:a Advent

28 november, 2022 00:15

Predikan av PA Grunnan, på temat: Ett nådens år
Dagens texter är Sak 9:9-10, Upp 5:1-5 och Matt 21:1-9.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka Domsöndagen

20 november, 2022 23:59

Predikan av PA Grunnan, på temat: Kristi återkomst
Dagens texter är Jes 65:17-19, Upp 20:11-12 och Matt 25:31-46.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka söndagen före domsöndagen

14 november, 2022 00:06

Predikan av PA Grunnan, på temat: Vaksamhet och väntan
Dagens texter är Sef 3:8-17, 2 Kor 13:5-9 och Luk 12:35-40.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka söndagen efter alla helgons dag

7 november, 2022 00:05

Predikan av PA Grunnan, på temat: Vårt eviga hopp
Dagens texter är Dan 12:1-3, 1Kor 15:35-49 och Joh 6:37-40.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka alla helgons dag

6 november, 2022 00:24

Predikan av PA Grunnan, på temat: Helgonen
Dagens texter är Jes 60:18-22, Hebr 12:1-3 och Matt 5:13-16.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 20 e Tref

31 oktober, 2022 00:00

Predikan av PA Grunnan, på temat: Våra hem
Dagens texter är 1 Mos 48:8-12, 15-16, 2 Tim 1:3-5 och Mark 10:13-16.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 19 e Tref

23 oktober, 2022 23:03

Predikan av PA Grunnan, på temat: Trons kraft
Dagens texter är 1 Mos 15:1-6, Ef 6:10-18 och Mark 2:1-12.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka 18 e Tref

16 oktober, 2022 22:54

Predikan av PA Grunnan, på temat: Trons lydnad
Dagens texter är 5 Mos 30:19-20, Rom 10:1-4 och Mark 10:17-27.
https://stigenskyrka.se
...

Stigens kyrka Tacksägelsedagen

9 oktober, 2022 23:17

Predikan av PA Grunnan, på temat: Lovsång.
Dagens texter är 1 Krön 16:7-12, Upp 5:11-14 och Matt 15:29-31.
https://stigenskyrka.se
...