Information om böcker av Håkan Sunnliden

Vänner eller fiender

11 juni, 2019 16:48

Kyrkohistorian är tyvärr full av berättelser om hur majoritetskyrkor har behandlat minoriteter. Och ändå har det ofta varit minoriteterna som tagit sin tro på allvar. Den här boken inleder ämnet. ...

Jakobs brev

10 augusti, 2019 17:01

Jakob skriver främst till judekristna som undrar varför Jesus inte har kommit tillbaka än. Hur länge ska de vänta? Är det OK att "bara" tro som vissa säger? ...

Galatebrevet

10 augusti, 2019 17:03

Brevet skrev främst till hednakristna. De skulle veta att de inte behöva göra laggärningar för att accepteras av Gud. De skulle förstå vad friheten i Kristus innebär. I kap 5 och 6 talar Paulus om att vandra efter Anden. ...

B Matteus 1-13

15 augusti, 2019 06:56

Matteus 1-13 är en bibelteologisk vers-för-vers kommentar till Evangelium enligt Matteus. Boken skrevs först till judekristna även om den riktar sig till alla människor. En grundläggande förståelse av den judiska tron och traditionen är nödvändig för en rätt tolkning. ...

Bok Matteus 14-28

14 september, 2019 08:37

Håkan introducerar sin senaste bok. Kommentaren på Matteusevangeliet ...

Så länge dagen varar

15 april, 2020 15:57

Så länge dagen varar är Håkan Sunnlidens självbiografi. Här berättar han om vad det är att leva med en rörelse i en institution. ...

Apostlagärningarna

21 juni, 2020 08:00

Håkan Sunnliden berättar om sin kommentar till Apostlagärningarna. ...

Roten som bär dig

3 februari, 2021 12:49

Boken handlar om Israel, dess plats och betydelse. Den är uppdelad i fyra delar, om Israel i Gamla testamentet, Nya testamentet, det sanna Israel och Israel i framtiden. ...

1-2 Thessalonikerbreven

7 juni, 2021 12:57

Paulus kommer till Europa på sin andra missionsresa, Han tvingades fly från Thessaloniki, men skriver ett brev till dem kort efteråt. Paulus hade fått rapport från Timoteus och visste att han behövde uppmuntra och undervisa om de dödas uppståndelse, Jesu återkomst och stryka under den kristna etiken. Ett mycket spännande brev. ...

Filipperbrevet och Brevet till Filemon

4 juni, 2022 12:33

Båda breven tycks vara skrivna från Efesus när Paulus var på sin tredje missionsresa. Då skulle det vara skrivet år 56 e Kr, mellan 1 och 2 Korintierbreven. Paulus som kallar sig för Kristi Jesu slav hyllar Jesus som blivit en slav för vår skull. Till fängelset i Efesus anlände en dag slaven Onesimus. Han kom till tro och återvände med ett brev från Paulus till sin ägare Filemon.

Boken kan köpas här
https://www.sunnliden.se/bibelkommentarer
...

Det vi inte ser

2 augusti, 2022 08:00

I den här boken har jag samlat erfarenheter från en tämligen lång gärning som förkunnare och bibellärare. Den innehåller viktiga insikter, uppenbarelser, bönesvar och förklaringar till hur jag har kunnat hålla mig kvar i gemenskapen med Kristus. Självklart är det Guds nåd, men en levande relation behöver naturligtvis vara ömsesidig. Jag hoppas kunna inspirerar dig att ta nya tag i din relation med Herren. Boken är särskilt skriven med tanke på dig som kämpar. Må Gud välsigna din läsning. ...