Länkar till serier och program nedan, antal delar inom parentes

Bengt Pleijel

Carl-Henrik Karlsson

Håkan Sunnliden

Per-Anders Grunnan

Victor Sunnliden