Undervisning av Håkan Sunnliden

Dogm3 Läran om Gud

25 juni, 2020 16:00

Läran om Gud hämtas från bibeln som är helig Skrift och normerande för kristna. I det här klippet gör Sunnliden först fem påståenden om Gud och fortsätter sedan med att tala om Guds egenskaper. ...

Dogm4 Läran om Treenigheten

29 juni, 2020 16:00

Läran om Gud är ur kristen synvinkel grundläggande och central. Den innebär att de tre personerna är en Gud. För människan betyder det att Fadern är över oss, Sonen med oss och Anden i oss. Treenigheten är därför den Gud i vilken vi lever, rör oss och är till. ...

Dogm5 Läran om inkarnationen

12 juli, 2020 08:00

Det blev ganska tidigt nödvändigt för de kristna att formulera sig. Rörelser som ebionism, doketism och andra former av gnosticism hotade den rätta förståelsen. I det här klippet får du en introduktion i läran om inkarnationen. ...

Dogm6 Läran om skapelsen

27 juli, 2020 08:00

Det finns ingen uttömmande lära om skapelsen, men flera väsentliga insikter. I det här klippet konstaterar Sunnliden varför det faktum att Gud skapade ur intet är viktig. Likaså att Gud är skild från sin skapelse. Han berör också den osynliga värld Gud skapade. ...

Dogm7 Läran om människan

30 juli, 2020 14:00

Klippet tar upp människans väsen. Vilken är skillnaden mellan Jesus som Guds avbild och oss andra som Guds avbilder? Bibeln betonar att Gud skapade människan till man och kvinna och klippet visar på det så kallade syndafallet förutsättningar och följder. ...

Dogm8 Läran om den fria viljan

10 augusti, 2020 15:30

Läran om den fria vilja är en mycket viktig lära. Kommer vi fel i den blir felen ganska snart stora. Människan förlorade aldrig den fria vilja. Den blev däremot begränsad och skadad. Det goda är att Gud genom Jesus lagt grunden för förlåtelse, evigt liv och salighet. ...

Dogm 9 Läran om Kristus, del 1

26 augusti, 2020 15:00

Läran om Kristus är avgörande för den kristna kyrkan. Sunnliden behandlar ämnet i två klipp. I det första tar han upp Guds människoblivande, Kristi preexistens och jungfrufödseln. Det avslutas med läran om Kristi förnedring. I det andra följande klippet tar han upp Kristi person och verk. ...

Dogm 10 Läran om Kristus, del 2

1 september, 2020 14:00

I den andra delen går Sunnliden främst igenom Kristi verk. Kristus befriar eller friköper oss och försonar oss med Gud Fadern. ...

Dogm11 Läran om Anden, del 1

6 september, 2020 12:00

Den första delen handlar om Anden som person. Den helige Ande är inte en känsla utan en person som är helig, kärlek och rättfärdig. Anden visar sig på olika sätt, som eld, duva etc, men också i människors tjänster och gåvor. Den andra delen handlar mer om Andens verksamhet. ...

Dogm12 Läran om Anden, del 2

2 oktober, 2020 14:00

I det här klippet behandlar Sunnliden läran om den helige Andes verkningar. Andens verk kan inte reduceras till andliga gåvor. Andens verk kallas för nåd och det finns olika arter av och olika slags nåd. Utöver detta redogör Sunnliden också för Nådens ordning. ...

Dogm13 Läran om Kyrkan

18 november, 2020 13:00

Klippet handlar om ekklesiologi. Vad är kyrkan? Hur kommer man med i den? Hur förblir man i kyrkan? ...

Dogm14 Läran om Guds ord och sakrament

29 november, 2020 18:00

Hur förblir vi i tron på Kristus? Hur förblir vi i kyrkans gemenskap? Vår bekännelse talar om nådemedel. De är Guds ord och sakrament i ganska vid bemärkelse. Här får du en introduktion i läran. ...

Dogm15 Läran om döden och de dödas uppståndelse

15 december, 2020 13:00

I det avslutande klippet presenteras Kyrkans lära om döden, mellantillståndet, de dödas uppståndelse och domens dag. I inledningen och avslutningen betonar Sunnliden vikten av att förbli i Kristus. ...