GT 5:5 Josef återupprättas

3 juli, 2020 17:00

Josef rycks plötsligt ur fängelset när farao har två drömmar som han inte förstår.
Med Guds hjälp tolkar Josef drömmarna och inrättas som Egyptens näst högste man i syfte att förbereda Egypten för den kommande tiden.

Josef är endast 30 år gammal, lika gammal som Jesus var när han påbörjade sin offentliga tjänst
...

GT5:4 Josef i fängelse

23 maj, 2020 09:00

Josef hamnar i fängelse och blir särbehandlad.
Han är knappa 18 år gammal och tillbringar 12 år i fängelset.

När två av faraos betjänter kastas i fängelse börjar historien om hur Josef befrias av Gud från fängelset
...

GT 5:3 Josef och Potifar

10 maj, 2020 09:00

Josef sälj till Potifar som tar in honom i sitt hem.
Gud välsignar Josef och Potifars fru får en framskjuten plats i historien .
Kanske vill hon väl?

Josef gör Guds-tjänst och hamnar i fängelse
...

GT5:2 Josef säljs

1 maj, 2020 09:00

Josef är en yngling som stöter på ogillande hos sina bröder.
Hans drömmar provocerar dom och det hela slutar med att Josef säljs som slav.

Men var deras avsikter egentligen onda och var det verkligen hat som drev dom?
...

GT5:1 En introduktion till Josef

29 april, 2020 09:00

Fördjupningsepisod i ämnet Gamla Testamentet.
Det första av sex avsnitt där vi fördjupar oss i berättelsen om Josef och i det här avsnittet sätter Victor berättelsen om Josef i sitt sammanhang.

En introduktion till fördjupningen

Länken till boken The Chumash: The Stone Edition finns här:
https://www.amazon.com/Chumash-ArtScroll-Haftaros-Commentary-Anthologized/dp/B009CURHQ4
...

HOM14 Tystnaden

9 december, 2019 13:10

Tystnad kan vara svårt för många men är en viktig del i vår andliga utveckling. Vi pratar om tystnadens plats inom Homiletiken och om hur den är viktig för både ande, kropp och själ.

Företagen som Victor refererar till i videon är:

https://www.five14nepal.com/
och
https://www.dinadi.com/
...

HOM13 Förmaningen

20 november, 2019 16:42

Förmaningens plats i bibeln och i våra liv är viktig för oss.
Men den är inte helt enkelt alla gånger att relatera till.

Här försöker vi lägga en del till rätta vad gäller förmaningen och ställa fram den som en positiv och kärleksfull kraft
...

HOM6 Personlig mognad och erfarenhet

12 september, 2019 15:35

Evangelisation grundar sig mycket i den personliga vandringen med Jesus.
Vad betyder det att vara andligt mogen? Hur kan man blir det?
...

HOM5 Berätta för andra

4 september, 2019 09:00

Att berätta för andra är en central uppgift i Missionsbefallningen. Men måste man göra det med ord och vad behöver vi stå på för grund för att kunna berätta för andra. ...

HOM4 Meningen med livet

31 augusti, 2019 09:00

Meningen med livet är en svår fråga som vi alla påverkas av, oavsett om vi tycker vi tar ställning eller inte.
Frågan är viktigt för vår förståelse för varat och varandra
...

Intro bibelskola online

6 augusti, 2019 18:47

Videon handlar om Intro bibelskola online ...