Undervisning av Håkan Sunnliden och Victor Sunnliden

Dopet

27 april, 2020 08:00

Här följer en utförligare förklaring av det kristna dopet. Sunnliden talar inledningsvis om olika slag av dop och går sedan igenom de fyra huvudmotiven som är knutna till kyrkans dop. ...

GT5:2 Josef säljs

1 maj, 2020 08:00

Josef är en yngling som stöter på ogillande hos sina bröder.
Hans drömmar provocerar dom och det hela slutar med att Josef säljs som slav.

Men var deras avsikter egentligen onda och var det verkligen hat som drev dom?
...

GT5:1 En introduktion till Josef

29 april, 2020 08:00

Fördjupningsepisod i ämnet Gamla Testamentet.
Det första av sex avsnitt där vi fördjupar oss i berättelsen om Josef och i det här avsnittet sätter Victor berättelsen om Josef i sitt sammanhang.

En introduktion till fördjupningen

Länken till boken The Chumash: The Stone Edition finns här:
https://www.amazon.com/Chumash-ArtScroll-Haftaros-Commentary-Anthologized/dp/B009CURHQ4
...

GT 5:3 Josef och Potifar

10 maj, 2020 08:00

Josef sälj till Potifar som tar in honom i sitt hem.
Gud välsignar Josef och Potifars fru får en framskjuten plats i historien .
Kanske vill hon väl?

Josef gör Guds-tjänst och hamnar i fängelse
...

GT5:4 Josef i fängelse

23 maj, 2020 08:00

Josef hamnar i fängelse och blir särbehandlad.
Han är knappa 18 år gammal och tillbringar 12 år i fängelset.

När två av faraos betjänter kastas i fängelse börjar historien om hur Josef befrias av Gud från fängelset
...

GT 5:5 Josef återupprättas

3 juli, 2020 16:00

Josef rycks plötsligt ur fängelset när farao har två drömmar som han inte förstår.
Med Guds hjälp tolkar Josef drömmarna och inrättas som Egyptens näst högste man i syfte att förbereda Egypten för den kommande tiden.

Josef är endast 30 år gammal, lika gammal som Jesus var när han påbörjade sin offentliga tjänst
...

Josef återförenas 5:6

25 september, 2020 14:00

I detta sista avsnittet följer vi hur Josef drömmar går i uppfyllelse och hur han till slut återförenas med sina bröder. ...

Jakobs sista tid 5:7

30 september, 2020 14:00

Israel samlar sina söner och profeterar över dom.
Här blir judarna judar och vi kikar närmare på den vers som är den viktigaste profetian i Torah om Messias återkomst
...

Tillit till Guds Ord

21 april, 2021 08:00

En serie av undervisning som hölls på OAS-konferensen i Malax, Finland under våren 2021

Avsnitt 1
...

Tillit i prövningen

23 april, 2021 08:00

En serie av undervisning som hölls på OAS-konferensen i Malax, Finland under våren 2021

Avsnitt 2
...

Tillit i vardagen

25 april, 2021 08:00

En serie av undervisning som hölls på OAS-konferensen i Malax, Finland under våren 2021

Avsnitt 3
...

Smågrupper välsignelsen

28 april, 2021 08:00

En serie av undervisning som hölls på OAS-konferensen i Malax, Finland under våren 2021 ...

Roten som bär dig

6 augusti, 2022 08:00

Den här förklaringen bygger på boken med samma namn. Boken ger en översikt av Israel ur ett bibliskt perspektiv, inte politiskt eller kulturellt. En förståelse ur ett bibliskt perspektiv menar jag är nödvändigt. Boken består av sjutton kapitel som behandlar det gamla Israel, Israel i Nya testamentet, det eskatologiska Israel och Israel i den yttersta tiden. Den här sammanfattningen är inspelad i samarbete med SLEF i Finland sommaren 2022. ...