TV16 vill utifrån en tydlig evangelisk luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program med olika profil som musik, underhållning, barnprogram, gudstjänster, nyheter, undervisning, andakt, livsberättelser och debatt.

TV16 grundades 2011 av Carl-Henrik Karlsson som en del av Nordisk TV Mission. Sedan 1 oktober 2012 är TV16 en självständig förening med juridiska medlemmar. Namnet syftar på den bekännelse som Petrus ger till Jesus i Matteus 16:16: “Du är Messias, den levande Gudens son.” Den bekännelsen, sade Jesus, var inget som Petrus själv tänkt ut, utan något som blivit uppenbarat för honom.

Vår vision är att alla i Sverige lever med Jesus, växer i kunskap, och är hemma i en församling. Vår affärsidé är att under ett profilerat varumärke sammanföra producenter och konsumenter.

Medlemskap

Medlemmar har rösträtt på årsmöte. Juridiska medlemmar ges möjlighet att ansluta Youtubekanal, podcast och blogg.
  • Juridisk medlem: 2000 kr/år (församling, organisation, företag)
  • Enskild medlem: 250 kr/år

Kyrkliga Förbundet, Källan, RKF.

Associerad

Associerad församling, företag eller organisation ges möjlighet att ansluta Youtubekanal, podcast och blogg. Yttranderätt på årsmöte. Avgiften kan ges in natura om styrelsen bedömer det likvärdigt.
  • 1500 kr/år

Mediepartner

Möjlighet att ansluta Youtubekanal, podcast och blogg. 70% av beloppet använder TV16 till extern marknadsföring av just era program. Statistik visar hur många som klickar på annonserna. Vill ni synas extra mycket i någon åldersgrupp eller i ett geografiskt område? Vi gör allt för att tillmötesgå era önskemål. Mediepartner bjuds in till årsmöte med yttranderätt.

  • XS: 1000 kr
  • Basic: 3000 kr
  • Medium: 5000 kr
  • Premium: 7500 kr

HåVi, Källan, Stigens kyrka.

Mediesponsor

Endast för företag. Som motprestation används 100% till digital marknadsföring av TV16 i företagets geografiska marknad, med nämnande av företaget, samt inbjudan till årsmöte med yttranderätt, med möjlighet att nätverka.

  • Minst 3000 kr/år

Gunnels Massage

Programsponsor

Endast privatperson. 100% används till digital marknadsföring av medlemsorganisations eller mediepartners program som personen önskar. Programsponsor bjuds in till årsmöte med yttranderätt.

  • Minst 750 kr

Uthyrning av utrustning

En tjänst för medlemsorganisationer och mediepartners. Ej fasta priser.

GDPR-policy för TV16

TV16 samlar in person- och adressupplysningar från givare, medarbetare och andra som är intresserade av TV16:s aktiviteter för att kunna hålla kontakten, delge information och bokföra pengatransaktioner enligt lag. Endast den information som behövs för ovan nämnda syfte sparas, och endast så länge uppgifterna används för utskick och bokföring. Register och kopia på register skall förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. TV16 förbinder sig att inte dela dessa upplysningar med tredje part (om det inte behövs vid inkasso), och kommer också att radera upplysningarna på begäran. Den som ger TV16 sina person- och adressupplysningar samtycker att de lagras och används enligt syftet. Den som vill kan utan dröjsmål få utdrag över de personuppgifter som TV16 har om personen. Styrelsen för TV16 räknas som personuppgiftsansvarig. Policyn skall finnas på vår webbsida.