INLÄGG. Den babyloniska fångenskapen som en del av det judiska folkets identitetsbygge. Synagogorna fick (kanske) sin uppkomst. Efterföljande av Torah får fokus och blir avgörande för identiteten i den babyloniska fångenskapen. Det sätter i perspektiv vilken oerhörd revolution Jesus kommer med när Han kommer med nåden som budskap. Vi följer det judiska folket genom århundradena fram till Jesu födelse.

SE VIDEON: Judarna blir ett folk (A6)

Få nya inlägg på TV16 via e-post