VIDEO. Den babyloniska fångenskapen som en del av det judiska folkets identitetsbygge. Synagogorna fick (kanske) sin uppkomst. Efterföljande av Torah får fokus och blir avgörande för identiteten i den babyloniska fångenskapen. Det sätter i perspektiv vilken oerhörd revolution Jesus kommer med när Han kommer med nåden som budskap. Vi följer det judiska folket genom århundradena fram till Jesu födelse.

Judarna blir ett folk (A6)

Håkan Sunnliden 25 april, 2024 09:00

SE MER: Fler videor av Håvi

Få nya inlägg på TV16 via e-post