Det finns olika sätt att förstå hur Paulus resonerar i kapitel 7. Det vanligaste hos oss västerlänningar är att han talar om ”jaget”. I det här avsnittet pekar Sunnliden i stället på sammanhanget: Paulus förklarar för dem som står under lagen att den inte kan hjälpa en människa, vare sig till frälsning eller helgelse. Guds lösning på problemet är att flytta oss från lagen till nåden, in i Jesus Kristus, genom död till liv.

SE MER: Fler videor från HåVi

Få nya inlägg på TV16 via e-post