I denna andra del, Ef 4:7-11, flyttar Paulus fokus från det kollektiva till den enskilde. Varje kristen har fått nåd och ett mått av den. Han stryker under det med ett citat från Ps 68:19. Citatet kan missförstås varför Paulus förklarar det ytterligare i v 9 och 10 innan han räknar upp fem exempel på församlings-byggande funktioner.

Få nya inlägg på TV16 via e-post