I Ef 4:1-11 låter Paulus få en inblick i hur man bygger församling eller rättare sagt hur Herren bygger sin församling. Avsnittet är en tillämpning av de tre första kapitlen. Där får vi veta att vi är i Kristus (ontologiskt) och lever av Kristus (psykologiskt). Han börjar med andra ord att tala om vad vi alla har gemensamt för att sedan tala om hur vi gör (psykologiskt).

 

Få nya inlägg på TV16 via e-post