I Ef 4:1-11 låter Paulus få en inblick i hur man bygger församling eller rättare sagt hur Herren bygger sin församling. Avsnittet är en tillämpning av de tre första kapitlen. Där får vi veta att vi är i Kristus (ontologiskt) och lever av Kristus (psykologiskt). Han börjar med andra ord att tala om vad vi alla har gemensamt för att sedan tala om hur vi gör (psykologiskt).