”Kan Gud duka ett bord i öknen?” Ps 78:19

2023-10-27T11:53:55+02:00