INLÄGG. Gudstjänst på jungfru Marie bebådelsedag. Mötesledare och predikant: Daniel Karlsson. Tema: Guds mäktiga verk.

SE VIDEON: Gudstjänst från Roseniuskyrkan 2024-03-17

Få nya inlägg på TV16 via e-post