Detta är den fjärde och sista artikeln i en serie i Kristen Livsgrund på temat ”Man och kvinna i Kristus” 

Förstår du vad du läser? Den etiopiske hovmannens svar på diakonen Filippos fråga är verkligen tidlös: hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig (Apg. 8:30)? Det är lika mycket en nutidsfråga, frågan om självförståelse och identitet inkluderade, ständigt återkommande.

Förra sekelskiftet erbjöd en klar kartbild hur säker kunskap skulle fastställas, bland annat genom att utesluta det religiösa. Idag har vi svårt att enas om hur vi ska relatera kartorna. Pilatus fråga: Vad är sanning? föreföll för en tid närmast vara en icke-fråga. Men frågan var inte dum eller icke-relevant.

Jesus avsåg att vittna för sanningen – så vad betyder det? Våra bibliska sanningsbegrepp ger perspektiv. Det grekiska sanningsbegreppet – a-lethes, är en negering av glömskans flod – underjordsfloden Lethes, tillsammans med det hebreiska totala sanningsbegreppet – ämät – som är uppbyggt på alfabetets första, sista och mellersta bokstav.

LÄS HELA ARTIKELN: Man och kvinna i Kristus – att tolka och relatera

 

Få nya inlägg på TV16 via e-post