INLÄGG. Paulus visar att ingen människa håller, i sin ofullkomlighet, måttet inför Gud. Han talar också utförligt om Guds vrede. Ordet förekommer tolv gånger i Romarbrevet. Guds vrede kan inte jämföras med människors. Guds vrede är främst eskatologisk. Den här delen av brevet utgör en viktig bakgrund till fortsättningen.

SE VIDEON: Romarbrevet, del 2

Få nya inlägg på TV16 via e-post