Detta är den tredje av fyra artiklar av skribenten under rubriken ”Man och kvinna i Kristus”

Vad betyder begreppen man och kvinna? Kan jag ta för givet att  mina läsare förstår vad jag skriver? Den bibliska  utgångspunkten är att jag behöver en utläggare (Apg. 8:30). Men jag förutsätter till och med att läsaren kan rätta en del  eftersom jag tror att det går att tala och skriva sanning. En bakgrund till upplösningen av identitets- och könsreflektionen är att det inte (längre) erkänns av alla som en självklarhet.  

Vår egen användning av sanningsbegrepp de senaste decennierna illustrerar problemet väl. Under 90-talet blev det störande med sanningsanspråk.

LÄS HELA ARTIKELN: Man och kvinna i Kristus – sanning, samvete och kunskap

 

Få nya inlägg på TV16 via e-post