World Watch List sammanställs årligen av Open Doors Internationals forskningsavdelning, där de analyserar de kristnas förhållanden i ca 70 länder. Sedan rangordnas de 50 länder där det är svårast att utöva den kristna tron.

För mer info, besök våran hemsida www.open-doors.se