Source:
https://www.podbean.com/eau/pb-jzvp3-13ec736

En serie föredrag (mp3) med undervisning i den kristna läran av teol.dr Seth Erlandsson. Föredragen hölls under åren 1979–81 i Uppsala. Inspelningarna har gjorts på kassett och därför kan ljudkvaliteten skifta. P.g.a. av detta har ljudet behandlats så att det ändå ska bli så bra som möjligt. För mer info, se: https://kristendom.se