Open Doors arbetar i de länder där förföljelsen av kristna är som störst. Vi stärker, utrustar och uppmuntrar den lokala församlingen att, trots förföljelsen, vara Kristis ljus på dessa platser

_________________

www.open-doors.se
www.facebook.com/OpenDoorsSE
www.twitter.com/OpenDoorsSE