Lag och evangelium hör ihop. Ju bättre vi förstår lagen, desto bättre förstår vi evangeliet. Samtidigt är det tvärtom, ju mindre vi förstår av lagen, desto mindre förstår vi av evangeliet.
I detta bibelstudium får du en genomgång av vad lagen är, vad vi tappat i dag och behöver återerövra. Efter denna genomgång av lagen ska du lyssna på nästa del om evangeliet, som är inspelad dagen efter denna inspelning. Originalinspelningen är en ren ljudupptagning och är här bearbetad med texter och bilder.