PA Grunnan, predikan

Vi är en evangelisk-luthersk kyrka och tillhör Bohuslän-Dals pastorat.

Vår hemsida: http://stigenskyrka.se