Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen i Sverige.
Besök oss på: mariakyrkaniuddevalla.se