TV16 visar utvalda program från medlemmar och mediapartners. Inslagen startar vid följande tidpunkter (klicka på tidpunkten för att ”spola fram”):
1. Lydnad, respekt och gränssättning (Carl-Henrik Karlsson, RKF): 00:00:15
Länk: https://tv16.org/videoposts/lydnad-respekt-och-granssattning/
2. GT4 Abram blir Abraham (Håkan Sunnliden, HåVi): 00:12:00
Länk: https://tv16.org/videoposts/gt4-abram-blir-abraham/
3. Veckoandakten (Kyrkliga Förbundet): 00:21:33
Länk: https://tv16.org/veckoandakt-fran-kyrkliga-forbundet/
Se mer på TV16: https://tv16.org/