TV16 visar utvalda program från medlemmar och mediapartners:
1. Förebilder som går före (Carl-Henrik Karlsson, RKF)
Länk: https://tv16.org/videoposts/forebilder-som-gar-fore/
2. GT5 Israel blir ett folk (Håkan Sunnliden, HåVi)
Länk: https://tv16.org/videoposts/gt5-israel-blir-ett-folk/
3. Sång och dans utanför Jerusalem (Källan)
Länk: https://tv16.org/videoposts/sang-och-dans/
Se mer på TV16: https://tv16.org/