Undervisning: Hans Wolfbrandt
Lovsångsteam: Gustav Bäckström och Emma Johansson
Organist: Gustav Bäckström
Ansvarig utgivare: Hans Wolfbrandt.
Lysekils kyrkas Instagram – https://www.instagram.com/lysekilskyrka/
Lysekils kyrkas Facebook – https://www.facebook.com/Lysekilskyrka/
Vår hemsida – http://lysekilspastorat.se/