från Johannes församling i Borås, en församling inom Missionsprovinsen.