Elidas musikbesättning sjunger ”Saved by Grace” vid ett bryggmöte på Klädesholmen (juli 2011).
***
Elida’s music crew singing ”Saved by grace” at a dock meeting at Klädesholmen, Sweden (July 2011).