Vissa härliga segeldagar kan ändå vågorna gå höga… och skapa plötsliga och obehagliga överraskningar…! =)
(jag är glad att jag snabbt hann gömma mobilen)
**
Some beautiful days of sailing, the waves can go high… and result in sudden and unpleasant surprises…! =)
(I’m glad I managed quickly to hide my cellphone)