Äntligen! Nu ligger den på tryckeriet och den kommer att levereras den 9 juni! Återkommer senare med information om hur du kan beställa.

Det har varit mycket spännande att arbeta med de första kristna församlingarna.Det var som att få en inblick i den tiden när jag läste på i de olika kommentarerna. Det stod mer klart för mig än någonsin att ekklesian blev synlig i de många husförsamlingar som växte upp, först i Jerusalem, sedan vidare i Samarien, Antiokia i Syrien och så vidare. Det talas om ekklesian 23 gånger i Apostlagärningarna och det är uppenbart att ordet används på olika sätt. Min kollega kyrkoherden Leif Andersson prickar rätt när han påstår att ”det finns bara en kyrka, men många församlingar”. Den meningen tror jag är en nyckel inför framtiden.

Genom åren har jag särskilt brottats med vad det är att vara ”andedöpt”. Förvirringen är ganska stor kring detta begrepp. Av kommentaren framgår vem som döper i den helige Ande, vad det betyder och hur viktigt det är att vara ”andedöpt”. Jag är glad att jag har kunnat presentera en undervisning i ämnet.

Min gode vän kyrkoherden Magnus Lind skriver följande på bokens baksida.
Så får vi följa med Håkan Sunnliden när han tar oss med in i Apostlagärningarnas spännande och inspirerande sammanhang. För mig har det varit så att jag med åren upptäckt, att jag behöver återvända till Apostlagärningarna med regelbundenhet. Varför? Jo, i Apostlagärningarna blir det tydligt att livet i den helige Ande är hjärtslaget för den kristna kyrkans existens. Lukas ger oss kännetecknen på den första kristna gemenskapens liv och dragningskraft. Denna gemenskap kallar Lukas för de heligas gemenskap. Det är just detta som blir både inspirerande och hoppfyllt. Vi känner igen oss!

   Håkan ställer sig frågan om det liv som Apostlagärningarna vittnar om är tillgängligt för oss idag. Och han svarar förstås jakande på den frågan och tillägger att; där man finner levande kristna gemenskaper kan man också förvänta sig att känna igen livet i den helige Ande!
Med denna utgångspunkt leder Håkan oss genom Apostlagärningarna. Detta är styrkan i denna bibelkommentar. Han visar, som den goda bibelteolog han är, hur Apostlagärningarna vittnar om hur de första kristna församlingarna växer fram och hur de frågor de ställdes inför också hänger ihop med inte minst Paulusbrevens tillkomst. Läs gärna och låt dig inspireras!

Magnus Lind, kyrkoherde