Rubriken ifrågasätter Dalevis förståelse av prästämbetet. Han verkar inte alls ha förstått vad bibeln säger om prästämbetet. Han blandar samman bibelns syn på prästen med en rutten kvinnosyn. Det är vid närmare eftertanke helt otroligt att höra detta från en biskop i Svenska kyrkan. Det är såååå avslöjande.

Dalevi tar sig själv som den stora auktoriteten i förståelsen och så blir det fel igen. Han tycks mena att han har något slag av tolkningsföreträde eftersom han läser både hebreiska och grekiska. Det skulle vara roligt att höra Dalevi läsa hebreiska.

Eftersom Dalevis tolkning av Skriften avviker från såväl de ortodoxa kyrkorna som från den Romersk-katolska är det knappast vi som tror på prästämbetet som är avvikare. Dalevi lutar sig mot ett politiskt beslut som ifrågasätts alltmer av de kristna. Och ändå beter han sig så illa. Kanske känner också han av att vinden har mojnat för liberalteologin och att de konservativa har fått vind i seglen? Det kan vara så. Ärliga människor söker Sanningen och bygger inte sina liv på populistiska utspel.

Det skulle vara intressant att höra Dalevis utläggning av prästämbetet. Om han nu tror på det. Gör han det inte borde han inte ha sagt ja till biskopsstolen. Kanske är han rätt person på fel plats. Vi har ganska många sådana nu i vår kära kyrka.