Interview with Avi Snyder, veteran missionary and director of the European work of Jews for Jesus.

Intervju av Ann-Mari Wiberg (på engelska) med Avi Snyder i samband med konferensen ”Israel och evangelium om Jesus” 14 september 2019 i samarbete mellan Källan och Församlingsfakulteten i Göteborg.