Föredrag av Avi Snyder (på engelska med tolkning till svenska). Från konferensen “Israel och evangelium om Jesus” 14/11 2019 med Källan och FFG i samarbete.