Föredrag av Rolf Gunnar Heitmann. En analys av nutida kyrkliga dokument i Sverige (Guds vägar) och i Tyskland (Judenchristen – jüdische Christen – »messianische Juden«). Från konferensen “Israel och evangelium om Jesus” 14 september 2019 med Källan och FFG (Församlingsfakulteten) i samarbete.